Lietuviškai English

Viešoji įstaiga Pakruojo verslo informacijos centras

Įmonės kodas 168290365 Ne PVM mokėtojas
Pergalės g. 1, LT-83159, Pakruojis
Tel./faks. (8 421) 61 213 

Mob. 8 616 10 765 

El. paštas: info@pakruojovic.lt  

Verslininkų asociacija

Tradiciškai paminėta Verslo diena

Kasmet, antrąjį lapkričio penktadienį, šalyje švenčiama Verslo diena – šios srities atstovų šventė. Jau tradicija toks vakaras tapo ir mūsų rajone, kurį rengia Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacija. Asociacijos prezidentas, akcinės bendrovės „Klovainių skalda“ generalinis direktorius Vitolis Urmonas, į įmonės „Transvito“ pobūvių salę susirinkusius šventės dalyvius kreipėsi nuoširdžiais sveikinimo žodžiais, pabrėždamas asociacijos augimą ir verslininkų bendrystės svarbą. Visą Verslo dienos vakarą netrūko gražių akimirkų: liejosi svečių sveikinimai, įteiktos nominacijos, verslo atstovams dainas dovanojo grupė „Vairas“, o oficialiosios dalies vedėju tapo muzikantas Romualdas Juzukonis.

Iškilmingoje šventėje, pirmiausia, žodį tarti buvo pakviesti rajono savivaldybės atstovai. Kadangi tuo pačiu metu rajone lankėsi LR socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, verslo atstovus mero vardu pasveikino vicemeras Virginijus Kacilevičius ir mero padėjėja Simona Lipskytė. Profesinės šventės proga vicemeras dėkojo už nuolatinę paramą savivaldybei, rajono bendruomenėms, sportininkams, nevyriausybinėms organizacijoms ir visoms kitoms struktūroms bei iniciatyvoms, kurios dažnai gal ir neįvyktų, jei ne verslininkų prisidėjimas prie bendro rajono gerovės puoselėjimo.

Šios kadencijos rajono vadovų tradicija – sveikinimai verslininkams ir įmonėms veiklos jubiliejų proga, tad mero Sauliaus Margio padėkos įteiktos UAB „Inglina“ 20-mečio proga, įmonei „Vigra“ 25-mečio proga, kiek anksčiau meras pasveikino 20-mečio sulaukusią UAB „Norgauda“ ir tokį pat jubiliejų šventusią UAB „Roldana“. Išskirtiniai jubiliejai šiemet vainikavo akcinių bendrovių „Klovainių skalda“ ir „Dolomitas“ veiklos metus. 50-ąjį, solidų jubiliejų švenčia „Klovainių skalda“, 55-ąjį – „Dolomitas“! Didžiųjų rajone veikiančių skaldos kasybos ir gamybos bendrovių vadovai V. Urmonas, ir „Dolomito“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Gudas, atsiėmę išskirtinius apdovanojimus, sulaukė ir garsių salėje sėdinčių kolegų ovacijų, o patys pridūrė, kad tokios datos – tikras įrodymas, kad dirbama teisinga linkme.

Jau minėtų jubiliejų nepraleido ir renginį iniciavusi asociacija, kurios prezidentas tradiciškai paruošė stiklo nominacijas, žyminčias įmonių jubiliejus. Be datų, nominacija už įvairių renginių, iniciatyvų rėmimą „Metų geradarys“ įteikta Arūnui Valantinui, kurio medžio apdirbimo įmonė įsikūrusi Grikpėdžių kaime. Dar viena nominacija, pavadinta Už naujas idėjas versle“,įteikta Janinai ir Vytautui Janeliūnams, nes kaip ir minėjo V. Urmonas, reikia turėti daug drąsos, sunkiasvorių automobilių verslą pakeisti į pobūvių salės nuomą. Už verslo ir savivaldos bendrystę įvairiais klausimais, vieną nominaciją verslininkai skyrė ir Pakruojo rajono savivaldybei.

Išskirtinį vakarą ant simbolinės scenos pasirodė Lietuvos ūkininkų sąjungos Pakruojo skyriaus pirmininko pavaduotojas Gedas Špakauskas, pabrėžęs, kad ūkininkai ir verslininkai – glaudžiai susiję kolegos, kartu susiduriantys su tais pačiais iššūkiais. Pakruojo verslo informacijos centro atstovė Vaida Šeižė taip pat pasveikino susirinkusius ir apdovanojimą „Už darnų šeimos verslą“ įteikė UAB „Linkuvos mėsa“ vadovui Jonui Kaupui, kurio kolektyve dirba ne vienas giminės narys. Pasidalinti profesinės dienos džiaugsmu atvyko ir kaimyninių rajonų – Joniškio ir Akmenės verslo asociacijų atstovai, susirinkusius sveikino ir vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė. Dar vieną padėką – už darbo vietų kūrimą, įteikė Užimtumo tarnybos Šiaulių apskrities Pakruojo skyriaus vedėja Saidana Areimienė. Nedarbo mažinimu, tarnybos sprendimu, labiausiai rūpinosi verslininkas Andrius Kvedaras.

Išsekus sveikinimams, verslo atstovai rado laiko pabendrauti vieni su kitais, atsipalaiduoti nuo darbų įtampos, pasisukti šokių aikštelėje, skambant grupės „Vairas“ dainoms.

 Nuoroda: http://www.pakruojis.lt/index.php?2924283390

Mero padėjėja Simona Lipskytė
Mantos Ražauskienės nuotraukos

 


 Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacija įgyvendina projektą "Pradėk verslą šiandien!" pagal Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategiją.. Projekto tikslas – skatinti verslumą Pakruojo mieste, siekiant pagerinti gyventojų įsidarbinimo galimybes. Projekto uždavinys – įgyvendinti bendruomenės verslumui didinti skirtas neformalias iniciatyvas. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų. Prie projekto įgyvendinimo prisideda pakruojo rajono savivaldybė.

 Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama vykdyti neformaliojo mokymo programos ciklą susidedantį iš 3 mokymo ciklų: 1. Mokymai per lyderystės istorijas. Mokymai skatins tapti lyderiu ir imtis savarankiškos veiklos pradžios, dalyviai bus motyvuojami pasitikėti savimi ir imtis iniciatyvos. Taip pat bus vykdomi bendrieji mokymai – mokymai, skirti komandos, organizacijos kultūrai formuoti, asmeniniam efektyvumui ugdyti.

2. Mokymai: Socialinių tinklų marketingas; Mobilių įrenginių marketingas; Praktiniai mokymai pvz. bandomosios versijos interneto svetainėje interneto svetainėje ir el. parduotuvės funkcijos ir maketavimo mokymai.

3. Konsultacijų ciklas su specialistais ir susitikimai su įvairių verslo sričių atstovais: pagalba randant tiekėjus ir klientus, veiklos viešinimo, metodinė pagalba mokestiniais ir teisiniais klausimais, išorinių finansavimo šaltinių paieška; darbo sauga, licencijavimas, atitiktis priešgaisrinės ir darbo saugos sanitariniams ir kt.

Projekto vykdytojo savanoriai prisidės prie konsultacijų ciklo su specialistais ir prie susitikimų su įvairių verslo sričių atstovais vykdymo. Projekto veiklos skatins Pakruojo miesto gyventojus, ekonomiškai neaktyvius asmenis ir gaunančius socialinę paramą, pradėti vykdyti savarankišką veiklą. Šis projektas minimizuos įvardintas nesėkmės priežastis, kadangi numatoma kompleksinė parama: projekto dalyvių mokymai ir konsultacijos padidins dalyvių verslumo gebėjimus, verslo stabilumą, leis pasirinkti tinkamiausią verslo formą, efektyviai susidoroti su reikalavimų (teisiniai, mokestiniai ir pan.) našta.

 Projekto dalyviai dalyvauja konsultacijose su specialistais ir susitikimuose su įvairių verslo sričių atstovais. Pakruojo verslo informacijos centro atstovė Danutė Dominauskienė supažindino dalyvius su verslo situacija Pakruojo rajone. Dalyviai susitiko su verslo atstovu UAB "Montaka" direktoriumi Pauliumi Kačerausku, kuris pasidalino verslo patirtimi su projekto dalyviais.

 2020 m. sausio 14 d. susitikimas su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Gintaru Šurna ir Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Vyr. specialiste Orinta Ramanauskiene. Projekto dalyviams buvo suteikta informacija apie Pakruojo rajono savivaldybės pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programą ir lėšų skyrimą smulkiajam ir vidutiniam verslui remti.

 

 

 

 


Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacija įgyvendino projektą “Neformalių iniciatyvų įgyvendinimas Pakruojo miesto gyventojams siekiant paskatinti sukurti verslą” pagal Pakruojo miesto vietos veiklos grupės įgyvendinamą miesto strategiją. Projekto tikslas – pagerinti Pakruojo miesto narių padėtį darbo rinkoje per neformalių iniciatyvų skirtų verslumo didinimui įgyvendinimą. Projekto uždavinys – formuoti projekto dalyvių verslumo kompetencijas ir gebėjimus. Projekto metu buvo vykdomi verslo anglų kalbos neformalūs mokymai 20 asm. projekto dalyviams, po 5 asm. vienoje grupėje. Neformalūs mokymai verslo anglų kalba buvo vykdomi siekiant patobulinti bendravimo anglų kalba įgūdžius su verslo anglų kalba susijusiomis temomis, praplėsti profesinį (verslo) žodyną ir aktyviau naudoti įgytas teorines žinias. Neformalių mokymų metu buvo ugdomi keturi kalbiniai įgūdžiai (skaitymo, kalbėjimo, klausymo ir rašymo).

2019-05-29 įvyko mokymai “Verslo sėkmės istorijos ir geroji praktika”, lektorius Dr. Donatas Jonikas. Mokymų metu buvo klausomasi mitų apie sėkmę versle, šiuolaikinius pajamų (verslo) modelius, koks tikslas ir išskirtinumas, nestandartinius sprendimus ir strategijas, „Žydrųjų vandenynų“ paslaptis ir neatmetamą pasiūlymą ir pelno „nulaužimas“ .

 Projekto metu vyko mentorystės procesas, kuriame dalyvavo 20 asm. projekto dalyviai ir 5 asm. Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos nariai. Mentoriai, patyrę verslo sėkmes ir nesėkmes, dalinosi patirtimi su projekto dalyviais, kurie buvo skatinami pradėti savarankišką veiklą ar kurti verslą.

2019-09-30 Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas Vitolis Urmonas ir lektorė Kristina Dulinskaitė projekto dalyviams įteikė verslo anglų kalbos baigimo pažymėjimus. Projekto dalyviai įgijo 60 ak. val. verslo anglų kalbos keturių kalbinių įgūdžių (skaitymo, kalbėjimo, klausymo ir rašymo) ir sėkmingai baigė mokymo kursą ir sėkmingai įgyvendino projektą.

 
Pakruojo verslininkų ir darbdavių asociacija įgyvendina projektą "Neformalių iniciatyvų įgyvendinimas Pakruojo miesto gyventojams siekiant paskatinti sukurti verslą". Projekto tikslas – pagerinti Pakruojo miesto narių padėtį darbo rinkoje per neformalių iniciatyvų skirtų verslumo didinimui įgyvendinimą. Projekto uždavinys – formuoti projekto dalyvių verslumo kompetencijas ir gebėjimus. Numatoma įgyvendinti projekto veiklą, pagal neformalaus mokymo programą „Verslumo  įgūdžių įgijimas ir kompetencijų stiprinimas“, kuri susideda iš 3 dalių:  I DALIS – Verslo anglų kalbos mokymai. Neformalūs mokymai verslo anglų kalba vykdomi siekiant patobulinti bendravimo anglų kalba įgūdžius su verslo anglų kalba susijusiomis temomis, praplėsti profesinį (verslo) žodyną ir aktyviau naudoti įgytas teorines žinias. Neformalių mokymų metu bus ugdomi  keturi kalbiniai įgūdžiai (skaitymo, kalbėjimo, klausymo ir rašymo). II DALIS – Gerosios Lietuvos ir užsienio praktikos pasidalijimas su verslumo pavyzdžiais ir galimybėmis. Mokymų užsiėmimo metu bus pateikiamos inovatyvios verslo idėjos, pateikiami socialinio verslo pavyzdžiai, kurie padeda sukurti verslą ir tuo pačiu pagelbėja visuomenei išspręsti egzistuojančią socialinę problemą. Palaikomas dalyvio motyvacija, toliau mokytis verslo anglų kalbos ir tapti jaunais verslo atstovais. III DALIS – Projekto vykdytojo mentorių savanorių teikiamos konsultacijas, susijusios su verslo pradžia ir verslumu. Perteiks verslo patirtį jauno verslo atstovams, konsultuos verslo pradžios klausimais. Susitikimų metu bus ugdomi verslumo gebėjimai, dalinamasi verslo patirtimi, esant neformalioje aplinkoje.  Neformalūs mokymai vykdomi siekiant gyventojus paskatinti pradėti verslą.
Projekto tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs Pakruojo miesto gyventojai arba asmeny,  kuriems (ar kurių šeimoms) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama.  Projekto veikloje dalyvaus 20 asmenų.


Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

 Š. m. balandžio 27 d. vyko Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Susirinkimo metu buvo išrinktas naujas Asociacijos Prezidiumas. Į Prezidiumą išrinkti 9 nariai: Vitolis Urmonas (AB „Klovainių skalda“), Aidas Ridikas (A. Ridiko individuali įmonė "MUKAS"), Vydmantas Daujotas (UAB "Davra"), Edikas Drupas (UAB "Robusta"), Zenonas Pekelis (UAB "Agro Lašmuo"), Inga Dilienė (UAB "Norgauda"), Rolandas Kairys (UAB "Roldana"), Virgaudas Kanauka (UAB "Kanrugėlė"), Dalė Valantinienė (UAB "Žygeglė").

 Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos prezidentu išrinktas Vitolis Urmonas (AB „Klovainių skalda“).

 Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos revizoriumi išrikta Vilma Jokantienė (Ind. V. Jokantienės įmonė "Vigra. 


2017 m. gruodžio 6 d. Pakruojo verslininkų ir darbdavių asociacijos ir Pakruojo miesto vietos veiklos grupės valdybos narės, Inos Dilienės, iniciatyva susitiko Naujosios Akmenės, Pasvalio ir Pakruojo verslo ir miesto vietos veiklos grupės atstovai Pakruojyje bei Pakruojo rajono savivaldybės atstovai. Susitikime dalyvavo 23 atstovai, kurie diskutavo verslo ir miesto bendruomenių problemų ir perspektyvų klausimais. 

Pasvalio verslininkų asociacijos „Verslo žiedas“ prezidentas Antanas Kairys pakvietė diskutuoti apie Aukštaitijos verslo sąjungos bendrą veiklą ir pasiūlė Naujosios Akmenės ir Pakruojo verslininkų ir darbdavių asociacijoms jungtis prie sąjungos bei pradėti bendrai diskutuoti aktualiais klausimais ir spręsti iškilusias problemas. Verslininkai diskutavo apie savivaldybėse veikiančius verslininkų rėmimo fondus. Pakruojo r. savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Marius Senulis papasakoja apie savivaldybėje veikiantį smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondą.

Svečiai domėjosi Pakruojo miesto vietos veiklos grupės Strategijos įgyvendinimu, įgyta patirtimi ir  aktualiomis problemomis, gausiai surinktais vietos plėtros projektiniais pasiūlymais bei juose numatomomis įgyvendinti projekto idėjomis. Patirtimi pasidalino Pakruojo miesto vietos veiklos grupės projektų koordinatorė Vaida Šeižė ir  projekto vadovas Svajūnas Miknevičius.  

Po susitikimo svečiai ir pakruojiečiai buvo pakviesti aplankyti Pakruojo Sinagogą. Pažintinę ekskursiją pravedė Pakruojo verslo centro darbuotojas Rimvydas Gasperavičius.

Organizatoriai dėkoja visiems dalyvavusiems už prasmingą diskusiją ir malonų susitikimą.

 

   

  

 

    


2016 m. lapkričio 4 d. UAB „Mano kamanė“ organizavo mokymo renginį tema „Vadovų įgūdžių lavinimas“, kuriuos pravedė UAB „Galimybių arsenalas“ Lektorė, verslo psichologė Jūratė Bortkevičienė. Lektorė turinti ilgametę seminarų pravedimo ir verslo įmonių konsultavimo patirtį. Mokymo renginyje dalyviai klausėsi 14 potemių. Mokymo dalyviai buvo įmonės vadovas ir darbuotojai bei Pakruojo rajone veikiančių įmonių vadovai ar atstovai atliekantys vadovavimo funkcijas įmonėse. 

 Mokymo renginyje dalyviai nagrinėjo efektyvaus ir neefektyvaus vadovo elgesio bruožus, analizavo jų atskirimo ir pakeitimo priemones. Renginio dalyviai aiškinosi įmonės strateginio planavimo žingsnius nuo įmonės misijos ir vizijos kūrimo, vertybių įsivardijimo, įmonės tikslų ir strateginių sprendimų išsikėlimo iki priemonių numatymo savo įmonėse, kad būtų pasiektas rezultatas. Įmonių vadovai mokėsi išsikelti ne tik įmonės tikslus, bet ir, kaip suformuluoti ir suderinti darbuotojo, grupės darbuotojų ir įmonių tikslus. Analizavo, kaip atpažinti netinkamai nustatytų tikslų pasekmes ir koks turėtų būti vadovo elgesys su darbuotojais, kaip juos motyvuoti tikslų siekimui.

Po kiekvienos mokymų teorinės dalies, mokymų dalyviai turėjo galimybę žinias įtvirtinti praktiniuose užsiėmimuose, analizuodami savo įmonės pavyzdžiu visas situacijas. Atliko įmonės išorinę ir vidinę analizę, įsivardino strategines alternatyvas, pasirinko strategijas ir jos įgyvendinimo būdus, kontrolės būdus, įsivertino.

Daugiausia diskusijų sulaukusi mokymų tema „12 motyvacijos faktorių“. Mokymų dalyviai analizavo 12  tipų darbuotojus, kaip juos atpažinti, skatinti ir motyvuoti bei kokias darbo sąlygas sukurti, kokie tarpusavio santykiai įmonei naudingiausi, įmonės darbų paskirstymą, pagal darbuotojų turimą atsakomybės laipsnį, kūrybiškumo skatinimą įmonėse, darbuotojų tobulėjimo ir savarankiškumo skatinimą. Motyvacijos projekcinius ir situacinius klausimus bei grįžtamąjį ryšį su darbuotoju, mokymų dalyviai sudarinėjo bei analizavo pritaikydami įmonių situacijose su darbuotojais.

 

Viena iš svarbiausių temų įmonių vadovams buvo apie tai, ką vadovas turi žinoti apie darbuotojų pasipriešinimą pokyčiams, kokios yra pasipriešinimo stadijos ir kaip darbuotojus motyvuoti tokiose stadijoje, kad jie nesipriešintų įmonėse įgyvendinamiems pokyčiams.

Kiekvienas mokymo renginio dalyvis išklausė 6 ak. val. mokymus ir gavo sertifikatą, patvirtinantį vadovavimo žinių įgijimą.

 

 

 

 

 

  

 

GRĮŽTI