rugpjūčio 19 2019 0Comment

Projektas „Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes dalyvavo projekto“, Nr. Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911-19-0011″

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS

,,Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes”.

Projekto tikslas – padidinti Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų įsidarbinimo galimybes, siekiant geresnės jų integracijos į darbo rinką, dalyvaujant gidų, muziejininkų ir renginių organizatorių visuomeninių praktinių darbo įgūdžių įgijimo savanorystės veiklose. 

Projekto uždavinys – suteikti ekonomiškai neaktyviems asmenims žinių ir praktinių įgūdžių per savanorystės veiklas, siekiant įsidarbinimo galimybių didinimo.
Projektas orientuotas į ekonomiškai neaktyvių asmenų tikslinę grupę – 15 asmenų.
Projekto veiklos: 1. Informacinis motyvacinis renginys skirtas projekto vykdytojams ir projekto dalyviams; 2. Pažintinis vizitas į savanorystės veiklų atlikimo vietą; 3. Mokymai ir kursai projekto veiklų dalyviams; 4. Dalyvavimas gidų, muziejininkų ir renginių organizatorių praktinių įgūdžių įgijimo savanorystės veiklose, siekiant įgyti patirties ir įgūdžių.
Praktinių įgūdžių įgijimas savanoriaujant teiks didelę naudą projekto veiklų dalyviams – savanoriams, kadangi bus suteikti praktiniai įgūdžiai, savirealizacijos galimybė, mokymosi procesas, darbinė patirtis, nauji socialiniai įgūdžiai ir darbo aplinkos supratimas. Šių veiklų pagrindu yra galimybė skatinti ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo iniciatyvas, skirtas nedarbo mažinimui ir įsidarbinimo galimybių didinimui. Projekto veiklų dalyviai taps aktyvesniais gyventojais ir gebančiais įsilieti į darbo rinką. Pakruojo mieste atsiras daugiau motyvuotų, praktinius įgūdžius įgijusių asmenų, pasiruošusių integruotis į darbo rinką. Atsiras asmenų, gebančių dirbti miesto gidais, muziejininkais ir renginių organizatoriais, kurie padės pritraukti ir išlaikyti turistų srautus, domėjimąsi Pakruojo miestu ir turizmo objektais bei rajone organizuojamais sporto ir kultūros renginiais. Projekto įgyvendinimo metu projekto veiklų dalyviai įgis darbinius įgūdžius savanoriaudami per praktines veiklas.

Projektas finansuojamas: 

iš Europos socialinio fondo lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Pakruojo rajono savivaldybės lėšų

Projekto vykdytojas:

Pakruojo verslo informacijos centras

Projekto partneriai:

Pakruojo automobilių sporto klubas

Pakruojo kultūros centras

Pakruojo rajono savivaldybė

(Pakruojo krašto muziejus „Žiemgala“).

Paskutinį kartą atnaujinta: 24 kovo, 2020