Verslo situacijos apžvalga Pakruojo rajone

Pakruojo rajonas – svetingas Žiemgalos kraštas, kuriame pažangi žemdirbystė dera su modernia kalnakasyba, patrauklus turistams didžiuliu Lietuvos dvaru, vėjo malūnais, kultūriniu ir kulinariniu paveldu, išsiskiriantis aktyviomis bendruomenėmis, tausojančia žmogų ir aplinką savivaldybe, kurioje saugu ir patogu gyventi kiekvienam.

Ekonomikos augimui palankios aplinkos formavimas yra vienas iš Pakruojo rajono plėtros prioritetų. Keliami tikslai: modernios rajono infrastruktūros plėtra, teritorinės sanglaudos didinimas, pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimas, švarios ir saugios aplinkos saugojimas.

Pakruojo rajone ypač aktyviai plėtojama turizmo sritis. Didžiausią įtaką turizmui daro Pakruojo dvaro sodyba, seniausia iki šių dienų išlikusi medinė Pakruojo sinagoga, vėjo malūnai, vienuolynai ir bažnyčių  pastatai, du valstybės saugomi parkai, keturi piliakalniai ir alkakalniai.  Pakruojo rajone apgyvendinimo ir maitinimo infrastruktūra nepakankamai išplėtota: trūksta apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų, didžiausia maitinimo įstaigų koncentracija yra Pakruojo mieste, todėl tai patraukli niša potencialiems investuotojams.

Pakruojo rajone dominuoja smulkios ir vidutinės įmonės, kurių dėka kuriamos darbo vietos, pridėtinė vertė, mokami mokesčiai valstybės ir savivaldybės biudžetams. Rajone veikia SVV rėmimo fondas, kurio didžiausia dalis tenka investicinių projektų rėmimui, palūkanų dengimui, naujų darbo vietų steigimui. Pakruojo verslo informacijos centras – netiesioginės paramos verslui struktūra, dalinai finansuojamas savivaldybės lėšomis, vykdantis Pakruojo rajono savivaldybės patvirtintą „Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programos“ dalį – teikti informacines, konsultacines ir mokymo paslaugas bei vykdantis programos „Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programos“ dalis – teikti informacines paslaugas turizmo klausimais bei jaunimo verslumo formavimą.

Pakruojo rajono savivaldybės ekonominės situacijos problematika – vyrauja labai smulkios ir vidutinės įmonės, žemas verslumo lygis rajone, nepakankamas darbo rinkos konkurencingumas, tendencingas gyventojų skaičiaus mažėjimas.

LR Statistikos departamento duomenimis 2019 m. pabaigoje Pakruojo r. buvo įregistruoti 785 ūkio subjektai, iš jų veikiantys – 407.

LR Statistikos departamento duomenimis 2019 m. pabaigoje  Pakruojo r. savivaldybėje veikė 271 maža ir vidutinė įmonė, tai sudarė apie 66,58 proc. visų veikusių ūkio subjektų.

Vadovaujantis LR Statistikos departamento duomenimis, didžiausią dalį veikiančių mažų ir vidutinių įmonių 2019 m. pabaigoje pagal ekonominės veiklos rūšis Pakruojo rajone sudarė:

 • didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto – 30,6% (83 įmonės);
 • žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės – 15,9% (43 įmonės);
 • transporto ir saugojimo – 14,0 proc. (38 įmonės);
 • apdirbamosios gamybos – 10,3% (28 įmonės);
 • profesinės, mokslinės ir techninės veiklos – 8,1% (22 įmonės).

Didžioji dalis mažų ir vidutinių įmonių, net 48%, buvo uždarosios akcinės bendrovės (130 bendrovių), 36,9% – individualios įmonės (100 įmonių), po 5,5% žemės ūkio bendrovių (15 bendrovių) ir mažųjų bendrijų (15 mažųjų bendrijų), kitos įmonės 4,1% (11 įmonių).

Skirstant pagal pajamų grupes 2019 metais Pakruojo rajone veikiančių mažų ir vidutinių įmonių daugiausiai buvo:

 • 25,5%, kurių pajamos 100 000–499 999 Eur;
 • 24,7%, kurių pajamos 10 000 – 49 999 Eur;
 • 15,1% sudarė įmonės, kurios pateko į 50 000–99 999 Eur gaunamų pajamų grupę;
 • 14,8% sudarė įmonės, gaunančios pajamų iki 9 999 Eur;
 • 7,0% įmonių (19 įmonių) sudarė 1 000 000-1 999 999 Eur pajamų grupėje;
 • 5,5% įmonių (15 įmonių) – gaunančios 5 000 000 – 9 999 999 Eur pajamų;
 • 4,8% (13 įmonių) – 2 000 000 – 4 999 999 Eur pajamų grupėje;
 • 1,5% įmonių (4 įmonės) patenka į 5 000 000 – 9 999 999 Eur pajamų grupę;
 • 0,7% įmonių (2 įmonės) sudarė, kurių pajamos 10 000 000 – 19 999 999 Eur pajamų;
 • 0,4% (1 įmonė) – 20 000 000 – 49 999 999 Eur.

Daugiau nei pusę (61,25%) veikiančių įmonių Pakruojo rajono savivaldybėje sudaro tos, kuriose dirba iki keturių darbuotojų.

 • Įmonės, turinčios 5-9 darbuotojus, sudarė 15,13%;
 • turinčios 10–19 darbuotojų sudarė 10,33% veikiančių įmonių;
 • 20 – 49 darbuotojus turinčios įmonės – 6,64%;
 • 50 – 99 darbuotojus turi 4,43% rajono įmonių;
 • 100-149 darbuotojus turi 1,85% visų veikiančių įmonių;
 • po 0,37% sudaro įmonės, turinčios 150-249 bei 250-499 darbuotojus.

Verslo liudijimai, individuali veikla pagal pažymą. Vadovaujantis VMI skelbiamais statistiniais duomenimis, gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus skaičius 2019 m. Pakruojo r. savivaldybėje buvo 503, verslo liudijimų mokesčio lengvatos buvo pritaikytos 128 asmenims, tai sudaro 25,4% verslo liudijimus įsigijusių asmenų.

Individualią veiklą pagal pažymą 2019 metais vykdė 695 asmenys, tame skaičiuje 215 jaunas asmuo (18-29 m).

Įmonių bankrotas. Vadovaujantis Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybos prie LR finansų ministerijos duomenimis Pakruojo r. savivaldybėje 2019 m. buvo baigtos 6 įmonių bankroto procedūros.

2020-03-20

Kilo klausimų dėl verlso Pakruojo rajone?

Paskutinį kartą atnaujinta: 24 balandžio, 2020