Apie Centrą

APIE CENTRĄ

Pakruojo verslo informacijos centras (toliau Centras) – yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Teisinė forma – viešoji įstaiga. Pakruojo verslo informacijos centras yra ne pelno organizacija, kurios tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.
Pakruojo verslo informacijos centras įsteigtas 2002 m. rugsėjo 17 d. Centro steigėjai – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Pakruojo rajono savivaldybės taryba.
Nuo 2015 m. rugsėjo 14 d. vienintelis įstaigos dalininkas (savininkas) – Pakruojo rajono savivaldybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Pakruojo rajono savivaldybės taryba. Dalininko dalis viešosios įstaigos kapitale – 16051 €.

PAKRUOJO VERSLO INFORMACIJOS CENTRO TIKSLAI

  1. Teikiant viešąsias paslaugas verslui, skatinti naujų įmonių kūrimąsi, padėti jau veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams plėtoti veiklą, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygos, didinti jų veiklos konkurencingumą ir efektyvumą.
  2. Kaupti ir nemokamai teikti informaciją turistams bei Pakruojo rajono svečiams apie lankytinas Pakruojo rajono vietoves ir objektus.
  3. Rengti ir įgyvendinti daugiabučių pastatų atnaujinimo (modernizavimo), energijos taupymo ir efektyvumo didinimo programas, atlikti jų priežiūrą ir administravimą.

Pakruojo verslo informacijos centro struktūra ir kontaktai