Pakruojo verslo informacijos centras nuolat teikia individualias verslo konsultacijos SVV subjektams

Įgyvendinant su viešosiomis verslo paslaugomis susijusią veiklą yra siekiama:

  1. Užtikrinti kokybiškas ir operatyvias Pakruojo verslo informacijos centro paslaugas, atsižvelgiant į klientų poreikius.
  2. Kaupti, sisteminti ir platinti informaciją verslui aktualiais klausimais.

Įgyvendinant su viešosiomis verslo paslaugomis susijusią veiklą (fiziniams asmenims ketinantiems pradėti verslą, SVV subjektams), Centras teikia verslo informacijos, konsultavimo ir kitas paslaugas.

 

Verslo konsultacijų ir informacijos paslaugos

Verslo informacijos ir konsultacijų paslaugos yra teikiamos telefonu, raštu, taip pat elektroniniu paštu bei žodžiu, asmeniškai atvykus į Centrą.

Pagrindinės temos, kuriomis yra teikiamos konsultacijos yra:  verslo pradžia nesteigiant įmonės (verslo liudijimo, individualios veiklos pažymos įsigijimas, mokėtini mokesčiai, leidimai ir t.t.); įmonės steigimas (įmonės teisinės formos pasirinkimo privalumai ir trūkumai, mokėtinų mokesčių skirtumai bei buhalterinės apskaitos ypatumai pasirenkant įmonės teisinę formą, įmonės finansų valdymas, sąnaudų ir pajamų apskaita, finansavimo šaltinių paieška, galimybė skolintis iš bankų ir kt. aktuali informacija); ES ar kitos paramos gavimo ir finansavimo galimybės; kitais aktualiais klausimais (informacijos paieška, mokėtini mokesčiai, deklaravimas, sutartys, su darbo santykiais susiję klausimai ir kt.). Centras teikia rinkodaros, produkto viešinimo paslaugas, aktyviai dalyvauja paroose, mugėse, pristatant vietinę gamintojų produkciją ir teikiamas paslaugas.

Kilo klausimų dėl verlso Pakruojo rajone?

Paskutinį kartą atnaujinta: 10 spalio, 2023