VERSLO DIENĄ PAŽYMĖJO NOMINACIJOS

Lapkričio viduryje visoje šalyje minima Verslo diena neaplenkė ir mūsų rajono – verslo atstovus tradiciškai subūrė Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacija. Įmonės „Transvito“ pobūvių salėje savo profesinę šventę paminėti susirinko rajono darbdaviai ir verslininkai, būrys svečių, o asociacijos prezidentas Vitolis Urmonas išsakė sveikinimus bei išdalino jau tradicija tapusias nominacijas. Šįmet rajono įmones ir bendroves lydi solidūs jubiliejai, o gražų vakarą dar labiau skaidrino vedėjas Romualdas Juzukonis ir grupė „Vairas“.

Žodis šventinį vakarą, pirmiausia, suteiktas svečiams. Merą Saulių Margį, kuris tą patį vakarą lydėjo rajone besilankiusį LR socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį, pavadavo vicemeras Virginijus Kacilevičius ir mero padėjėja Simona Lipskytė. Rajono savivaldybės atstovai dėkojo už nuolatinę verslo paramą rajono bendruomenėms, sportininkams, nevyriausybinėms organizacijoms ir visoms kitoms struktūroms bei iniciatyvoms, kurios dažnai gal ir neįvyktų, jei ne verslininkų prisidėjimas. Mero padėkos įteiktos UAB „Inglina“ 20-mečio proga ir įmonei „Vigra“ 25-mečio proga. Anksčiau S. Margis pasveikino taip pat šiemet 20-mečio sulaukusią UAB „Norgauda“ ir tokį pat jubiliejų šventusią UAB „Roldana“.

Vienos didžiausių rajone akcinės bendrovės – „Klovainių skalda“ ir „Dolomitas“ šiais metais sulaukė pusšimtį metų skaičiuojančių datų. V. Urmono vadovaujama „Klovainių skalda“ skaičiuoja 50-uosius veiklos metus, o „Dolomitas“ – 55-uosius! Šias progas ilgam žymės savivaldybės atstovų V. Urmonui ir „Dolomito“ generalinio direktoriaus pavaduotojui Mindaugui Gudui įteiktos statulėlės. Šiuos sveikinimus lydėjo ir garsios salėje sėdinčių kolegų ovacijos, nors bendrovių vadovai išliko kuklūs – dirbama ne dėl apdovanojimų ar kitokių įvertinimų.

Jau minėtų jubiliejų sulaukusias įmones stiklinėmis nominacijomis pagerbė ir asociacija, tačiau iš visų, keli verslininkai išskirti už kitokius pasiekimus. Įvertinimas už renginių, iniciatyvų rėmimą „Metų geradarys“ įteikta Arūnui Valantinui, kurio medžio apdirbimo įmonė įsikūrusi Grikpėdžių kaime. Dar viena nominacija, pavadinta Už naujas idėjas versle“, įteikta Janinai ir Vytautui Janeliūnams. V. Urmonas, įteikdamas apdovanojimą, nevyniojo žodžių į vatą – daug drąsos reikia, kad… parduotum turėtas „fūras“ ir įrengtum išskirtinę salę pobūviams, kurioje savo šventę jau spėjo atšokti ne vienas rajono jubiliatas! Ne vienam žinoma, kad eilę metų Janeliūnai užsiiminėjo pervežimo paslaugomis, tad sunkiasvorių mašinų turėjo tikrai ne vieną, o šiandien buvę garažai pavirto į išskirtines patalpas.

Dar viena nominacija – už verslo ir vietos savivaldos bendrystę įvairiais klausimais, skirta Pakruojo rajono savivaldybei.

Išskirtinį vakarą sveikinimus išsakė ir Lietuvos ūkininkų sąjungos Pakruojo skyriaus pirmininko pavaduotojas Gedas Špakauskas, Pakruojo verslo informacijos centro atstovė Vaida Šeižė, kuri taip pat įteikė apdovanojimą. Įvertinimas „Už darnų šeimos verslą“ iškeliavo pas UAB „Linkuvos mėsa“ vadovą Joną Kaupą. Kaimiškais mėsos gaminiais prekiaujanti bendrovė per eilę metų išvystė ne tik gamybą, turi daugiau nei 50 darbuotojų, bet ir gali vadintis verslu „iš kartos į kartą“, juk čia dirba vaikai, jau spėję perprasti tėvų verslo paslaptis…

Kolegoms sveikinimų negailėjo ir kaimyninių rajonų – Joniškio ir Akmenės verslo asociacijų atstovai, susirinkusius sveikino ir vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė. Dar viena padėka – už darbo vietų kūrimą, įteikta verslininkui Andriui Kvedarui. Šią skyrė Užimtumo tarnybos Šiaulių apskrities Pakruojo skyriaus vedėja Saidana Areimienė.

Po sveikinimų, susirinkę verslininkai netruko atsipalaiduoti, pabendrauti, nusifotografuoti prie šventinės sienelės ir pasisukti šokių aikštelėje pagal senas geras grupės „Vairas“ dainas.

Gudas, Kacilevičius, Lipskytė

Bendrovės „Dolomitas“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Gudas, atsiimdamas apdovanojimą iš vicemero V. Kacilevičiaus ir mero padėjėjos S. Lipskytės, su profesine švente pasveikino visus susirinkusius kolegas.

Janeliūnai

Vytautas ir Janinas Janeliūnai, tą vakarą, matyt, ir šiek tiek jaudinosi, juk pirmąkart tokia šventė vyko jų pobūvių salėje.

Urmonas, Kairys

Asociacijos prezidentas V. Urmonas, pats šįmet žymi savo bendrovės 50-metį, tačiau ne ką mažiau smagu nominaciją už 20 metų versle įteikti „Roldana“ savininkui Rolandui Kairiui.

A. Bajalienė

Mantos Ražauskienės nuotraukos

2019-11-12

Pradėk verslą šiandien!

Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacija įgyvendina projektą “Pradėk verslą šiandien!” pagal Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategiją.. Projekto tikslas – skatinti verslumą Pakruojo mieste, siekiant pagerinti gyventojų įsidarbinimo galimybes. Projekto uždavinys – įgyvendinti bendruomenės verslumui didinti skirtas neformalias iniciatyvas. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų. Prie projekto įgyvendinimo prisideda pakruojo rajono savivaldybė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama vykdyti neformaliojo mokymo programos ciklą susidedantį iš 3 mokymo ciklų: 1. Mokymai per lyderystės istorijas. Mokymai skatins tapti lyderiu ir imtis savarankiškos veiklos pradžios, dalyviai bus motyvuojami pasitikėti savimi ir imtis iniciatyvos. Taip pat bus vykdomi bendrieji mokymai – mokymai, skirti komandos, organizacijos kultūrai formuoti, asmeniniam efektyvumui ugdyti.

2. Mokymai: Socialinių tinklų marketingas; Mobilių įrenginių marketingas; Praktiniai mokymai pvz. bandomosios versijos interneto svetainėje interneto svetainėje ir el. parduotuvės funkcijos ir maketavimo mokymai.

3. Konsultacijų ciklas su specialistais ir susitikimai su įvairių verslo sričių atstovais: pagalba randant tiekėjus ir klientus, veiklos viešinimo, metodinė pagalba mokestiniais ir teisiniais klausimais, išorinių finansavimo šaltinių paieška; darbo sauga, licencijavimas, atitiktis priešgaisrinės ir darbo saugos sanitariniams ir kt.

Projekto vykdytojo savanoriai prisidės prie konsultacijų ciklo su specialistais ir prie susitikimų su įvairių verslo sričių atstovais vykdymo. Projekto veiklos skatins Pakruojo miesto gyventojus, ekonomiškai neaktyvius asmenis ir gaunančius socialinę paramą, pradėti vykdyti savarankišką veiklą. Šis projektas minimizuos įvardintas nesėkmės priežastis, kadangi numatoma kompleksinė parama: projekto dalyvių mokymai ir konsultacijos padidins dalyvių verslumo gebėjimus, verslo stabilumą, leis pasirinkti tinkamiausią verslo formą, efektyviai susidoroti su reikalavimų (teisiniai, mokestiniai ir pan.) našta.

Projekto dalyviai dalyvauja konsultacijose su specialistais ir susitikimuose su įvairių verslo sričių atstovais. Pakruojo verslo informacijos centro atstovė Danutė Dominauskienė supažindino dalyvius su verslo situacija Pakruojo rajone. Dalyviai susitiko su verslo atstovu UAB “Montaka” direktoriumi Pauliumi Kačerausku, kuris pasidalino verslo patirtimi su projekto dalyviais.

2020 m. sausio 14 d. susitikimas su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Gintaru Šurna ir Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Vyr. specialiste Orinta Ramanauskiene. Projekto dalyviams buvo suteikta informacija apie Pakruojo rajono savivaldybės pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programą ir lėšų skyrimą smulkiajam ir vidutiniam verslui remti.

Neformalių iniciatyvų įgyvendinimas Pakruojo miesto gyventojams siekiant paskatinti sukurti verslą

Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacija įgyvendino projektą “Neformalių iniciatyvų įgyvendinimas Pakruojo miesto gyventojams siekiant paskatinti sukurti verslą” pagal Pakruojo miesto vietos veiklos grupės įgyvendinamą miesto strategiją.

Projekto tikslas – pagerinti Pakruojo miesto narių padėtį darbo rinkoje per neformalių iniciatyvų skirtų verslumo didinimui įgyvendinimą. Projekto uždavinys – formuoti projekto dalyvių verslumo kompetencijas ir gebėjimus. Projekto metu buvo vykdomi verslo anglų kalbos neformalūs mokymai 20 asm. projekto dalyviams, po 5 asm. vienoje grupėje. Neformalūs mokymai verslo anglų kalba buvo vykdomi siekiant patobulinti bendravimo anglų kalba įgūdžius su verslo anglų kalba susijusiomis temomis, praplėsti profesinį (verslo) žodyną ir aktyviau naudoti įgytas teorines žinias. Neformalių mokymų metu buvo ugdomi keturi kalbiniai įgūdžiai (skaitymo, kalbėjimo, klausymo ir rašymo).

2019-05-29 įvyko mokymai “Verslo sėkmės istorijos ir geroji praktika”, lektorius Dr. Donatas Jonikas. Mokymų metu buvo klausomasi mitų apie sėkmę versle, šiuolaikinius pajamų (verslo) modelius, koks tikslas ir išskirtinumas, nestandartinius sprendimus ir strategijas, „Žydrųjų vandenynų“ paslaptis ir neatmetamą pasiūlymą ir pelno „nulaužimas“ .

Projekto metu vyko mentorystės procesas, kuriame dalyvavo 20 asm. projekto dalyviai ir 5 asm. Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos nariai. Mentoriai, patyrę verslo sėkmes ir nesėkmes, dalinosi patirtimi su projekto dalyviais, kurie buvo skatinami pradėti savarankišką veiklą ar kurti verslą.

2019-09-30 Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas Vitolis Urmonas ir lektorė Kristina Dulinskaitė projekto dalyviams įteikė verslo anglų kalbos baigimo pažymėjimus. Projekto dalyviai įgijo 60 ak. val. verslo anglų kalbos keturių kalbinių įgūdžių (skaitymo, kalbėjimo, klausymo ir rašymo) ir sėkmingai baigė mokymo kursą ir sėkmingai įgyvendino projektą.

Kilo klausimų dėl verslininkų asociacijos?

Paskutinį kartą atnaujinta: 24 balandžio, 2020