KONTAKTAI

Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacija
Įmonės kodas 168066698
Kęstučio g. 4, Pakruojis
Prezidentas Rolandas Kairys

Rajono verslininkai paminėjo profesinę šventę

Praėjusį penktadienį, 2023 n. lapkričio 10 d. įvyko jau tradicija rajone tapęs verslo dienos minėjimas. Verslininkų ir verslo atstovų profesinė šventė visoje šalyje minima kasmet, antrą lapkričio penktadienį. Šį kartą Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacija (prezidentas Vitolis Urmonas) renginio dalyvius kvietė į iškilmingą vakarienę, renginį taip pat puošė teikiamos nominacijos ir susitikimas su keliautoju Audriumi Sutkumi, kuris žinomas dėl televizijos kelionių laidos „1000 pasaulio stebuklų“.

Susirinkusius rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos narius profesinės šventės proga sveikino meras Saulius Margis ir vicemerė Simona Lipskytė. Verslo atstovams dėkota, kad jie visada yra pasiruošę ištiesti pagalbos ranką, ženkliai prisideda prie nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų veiklos, kultūros ir sporto iniciatyvų organizavimo. Palinkėta, kad verslas rajone klestėtų, o verslo plėtrą lydėtų sėkmė bei puikūs rezultatai. Sveikinimo žodį taip pat tarė Pakruojo verslo informacijos centro direktorė Sonata Falkauskaitė-Baltakienė, linkėdama verslininkams pasiekti savo srities aukštumas ir dėkodama už bendradarbiavimą. Renginyje taip pat dalyvavo mero patarėja Viktorija Gaspariūnaitė.

Renginio metu asociacijos prezidentas V. Urmonas ir centro direktorė S. Falkauskaitė-Baltakienė, kaip jau tapę tradicija, apdovanojo Pakruojo verslo įmones. Nominacija už  gražios aplinkos puoselėjimą buvo įteikta „Jūrūnei“ (vad. Jūratė Vasiliauskienė), Pauliaus ir Gitanos Kačerauskų autoservisas „Montaka“ nominuotas už veržlų verslo vystymą, už plėtrą – UAB „Linkuvos mėsa“ (vad. Asta Gendvilienė), UAB „Verslo valstija“ (vad. V. Pašakinskaitė) apdovanota už naujai įkurtas apgyvendinimo vietas Pakruojyje.

Taip pat verslininkai pasveikinti ir prabėgusių įmonių jubiliejų proga. UAB „Davra“ (vad. Vydmantas Daujotas) ir Genovaitės Jaškulienės IĮ „Vėtrungė“ minėjo 30 metų jubiliejus. Arvydo Morkūno IĮ „Morkuna“ minėjo 35 metų sukaktį, Andriaus Kvedaro įmonė pasveikinta su 20-mečio, o individuali Raimio Mikniaus įmonė „Greitis“ pasveikinta su 25 metų verslo jubiliejumi.

Po oficialiosios renginio dalies susirinkusiems koncertą dovanojo žinomas atlikėjas Paulius Stalionis.

M. Ražauskienės nuotraukos

Pagerbti Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos nariai

2021 m. gruodžio 9 d. Pakruojo sinagogoje įvyko Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos (PVDA) narių susitikimas – Verslo popietė. Šios asociacijos rajone vadovas Vitolis Urmonas, sveikindamas susirinkusius paminėjo, kad tradicinė lapkritį minima verslininkų šventė jau antrus metus apribota dėl koronaviruso pandemijos, tačiau šiemet nuspręsta susitikti mažesniame būryje – paminėti įmonių jubiliejus, pabendrauti, pasidalinti kuo ir kaip gyvena rajono verslininkai.

Popietė pradėta šventiniu koncertu, kurį dovanojo Ingridos Tuomienės ir Rūtos Venslovienės vadovaujami Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos kolektyvai: tercetas, vaikinų ansamblis bei merginų duetas.

Susirinkusius verslininkus pasveikino ir rajono meras Saulius Margis, pasidalinęs mintimis apie rajono verslo aplinkos patrauklumą. Apžvelgtos 2019-2021 metų savivaldybės lėšos, skirtos smulkiajam ir vidutiniam verslui remti, iniciatyva verslo žinomumui didinti – šalies žiniasklaidos infoturas. Meras taip pat pristatė šiuo metu įgyvendinamus didžiausius projektus – sporto ir kultūros centrų tvarkymo darbus, Pakruojo salos ir parko prieigų projektą, Pakruojo spaustuvės planuojamą atnaujinimą. Dėkodamas verslininkams už prisidėjimą prie rajono gerovės ir žinomumo didinimo, meras S. Margis linkėjo prasmingų artėjančių švenčių, įveikiamų iššūkių ir tolesnio bendradarbiavimo.

Toliau popietę tęsė į Pakruojį šia proga atvykęs istorikas, rašytojas, diplomatas  Alfonsas Eidintas, kuris pasidalino savo pareigų ir darbiniais įspūdžiais, didelį dėmesį kalbėdamas skyrė emigracijos stabdymui ir priemonėms, kurios turi stabdyti lietuvių tautos nykimą.

Padėkojus lektoriui, V. Urmonas pristatė naujus asociacijos narius – prie verslininkų bendruomenės prisijungė UAB „Taurita“ (vad. Tomas Bėčius) , UAB „Saugos tinklas“ (vad. Inga Dilienė) ir BM „Metas desertui“ (vad. Karolina Sipavičiūtė).

Kadangi verslininkai ilgą laiką nebuvo susitikę, atsirado proga ir pasidžiaugti verslo sukaktimis. Nominacijomis  „Mano verslui 10 metų“ pagerbti UAB „Agro lašmuo“ (vad. Zenonas Pekelis), UAB „ŽygEglė“ (vad. Eglė Valantinaitė-Krikščiūnė), salonas „Jūrūnė“ (vad. Jūratė Vasiliauskienė).  Statulėle „Mano verslui 20 metų“ pagerbtas verslininkas Donatas Adomaitis, o statulėlės, žyminčios 25 metus versle, įteiktos UAB „Parketo gamyba“ (vad. Žilvinas Šimanskis), UAB „Pakruojo agrochemija“ (vad. Linas Kubilickas) , A. Valantino IĮ ir įmonės „Raganė“ (vad. Ingrita Šurnienė) vadovams. Net 30 metų verslą plėtoja IĮ „Transvito“ (vad. Vytautas Janeliūnas) ir UAB „Mano kamanė“ (vad. Loreta Punienė-Virgailė-Mečkauskė) – šiems verslininkams taip pat skirti apdovanojimai.

Kiti PVDA nariai pagerbti išskirtinėmis nominacijomis. Rimantui Pašakinskui skirta statulėlė „Šuolis į statybą“, MB „Metas desertui“ bendrasavininkas Šarūnas Leimontas atsiėmė nominaciją „Saldus startas“, o UAB „Davra“ vadovui Vydamantui Daujotui įteikta nominacija „Skonių įvairovė“.

Verslininkus taip pat pasveikino į popietę atvykusios Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Užimtumo tarnybos Pakruojo skyriaus atstovės.

Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos informacija

Pradėk verslą šiandien!

Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacija įgyvendina projektą “Pradėk verslą šiandien!” pagal Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategiją.. Projekto tikslas – skatinti verslumą Pakruojo mieste, siekiant pagerinti gyventojų įsidarbinimo galimybes. Projekto uždavinys – įgyvendinti bendruomenės verslumui didinti skirtas neformalias iniciatyvas. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų. Prie projekto įgyvendinimo prisideda pakruojo rajono savivaldybė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama vykdyti neformaliojo mokymo programos ciklą susidedantį iš 3 mokymo ciklų: 1. Mokymai per lyderystės istorijas. Mokymai skatins tapti lyderiu ir imtis savarankiškos veiklos pradžios, dalyviai bus motyvuojami pasitikėti savimi ir imtis iniciatyvos. Taip pat bus vykdomi bendrieji mokymai – mokymai, skirti komandos, organizacijos kultūrai formuoti, asmeniniam efektyvumui ugdyti.

2. Mokymai: Socialinių tinklų marketingas; Mobilių įrenginių marketingas; Praktiniai mokymai pvz. bandomosios versijos interneto svetainėje interneto svetainėje ir el. parduotuvės funkcijos ir maketavimo mokymai.

3. Konsultacijų ciklas su specialistais ir susitikimai su įvairių verslo sričių atstovais: pagalba randant tiekėjus ir klientus, veiklos viešinimo, metodinė pagalba mokestiniais ir teisiniais klausimais, išorinių finansavimo šaltinių paieška; darbo sauga, licencijavimas, atitiktis priešgaisrinės ir darbo saugos sanitariniams ir kt.

Projekto vykdytojo savanoriai prisidės prie konsultacijų ciklo su specialistais ir prie susitikimų su įvairių verslo sričių atstovais vykdymo. Projekto veiklos skatins Pakruojo miesto gyventojus, ekonomiškai neaktyvius asmenis ir gaunančius socialinę paramą, pradėti vykdyti savarankišką veiklą. Šis projektas minimizuos įvardintas nesėkmės priežastis, kadangi numatoma kompleksinė parama: projekto dalyvių mokymai ir konsultacijos padidins dalyvių verslumo gebėjimus, verslo stabilumą, leis pasirinkti tinkamiausią verslo formą, efektyviai susidoroti su reikalavimų (teisiniai, mokestiniai ir pan.) našta.

Projekto dalyviai dalyvauja konsultacijose su specialistais ir susitikimuose su įvairių verslo sričių atstovais. Pakruojo verslo informacijos centro atstovė Danutė Dominauskienė supažindino dalyvius su verslo situacija Pakruojo rajone. Dalyviai susitiko su verslo atstovu UAB “Montaka” direktoriumi Pauliumi Kačerausku, kuris pasidalino verslo patirtimi su projekto dalyviais.

2020 m. sausio 14 d. susitikimas su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Gintaru Šurna ir Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Vyr. specialiste Orinta Ramanauskiene. Projekto dalyviams buvo suteikta informacija apie Pakruojo rajono savivaldybės pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programą ir lėšų skyrimą smulkiajam ir vidutiniam verslui remti.

Neformalių iniciatyvų įgyvendinimas Pakruojo miesto gyventojams siekiant paskatinti sukurti verslą

Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacija įgyvendino projektą “Neformalių iniciatyvų įgyvendinimas Pakruojo miesto gyventojams siekiant paskatinti sukurti verslą” pagal Pakruojo miesto vietos veiklos grupės įgyvendinamą miesto strategiją.

Projekto tikslas – pagerinti Pakruojo miesto narių padėtį darbo rinkoje per neformalių iniciatyvų skirtų verslumo didinimui įgyvendinimą. Projekto uždavinys – formuoti projekto dalyvių verslumo kompetencijas ir gebėjimus. Projekto metu buvo vykdomi verslo anglų kalbos neformalūs mokymai 20 asm. projekto dalyviams, po 5 asm. vienoje grupėje. Neformalūs mokymai verslo anglų kalba buvo vykdomi siekiant patobulinti bendravimo anglų kalba įgūdžius su verslo anglų kalba susijusiomis temomis, praplėsti profesinį (verslo) žodyną ir aktyviau naudoti įgytas teorines žinias. Neformalių mokymų metu buvo ugdomi keturi kalbiniai įgūdžiai (skaitymo, kalbėjimo, klausymo ir rašymo).

2019-05-29 įvyko mokymai “Verslo sėkmės istorijos ir geroji praktika”, lektorius Dr. Donatas Jonikas. Mokymų metu buvo klausomasi mitų apie sėkmę versle, šiuolaikinius pajamų (verslo) modelius, koks tikslas ir išskirtinumas, nestandartinius sprendimus ir strategijas, „Žydrųjų vandenynų“ paslaptis ir neatmetamą pasiūlymą ir pelno „nulaužimas“ .

Projekto metu vyko mentorystės procesas, kuriame dalyvavo 20 asm. projekto dalyviai ir 5 asm. Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos nariai. Mentoriai, patyrę verslo sėkmes ir nesėkmes, dalinosi patirtimi su projekto dalyviais, kurie buvo skatinami pradėti savarankišką veiklą ar kurti verslą.

2019-09-30 Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas Vitolis Urmonas ir lektorė Kristina Dulinskaitė projekto dalyviams įteikė verslo anglų kalbos baigimo pažymėjimus. Projekto dalyviai įgijo 60 ak. val. verslo anglų kalbos keturių kalbinių įgūdžių (skaitymo, kalbėjimo, klausymo ir rašymo) ir sėkmingai baigė mokymo kursą ir sėkmingai įgyvendino projektą.

Kilo klausimų dėl verslininkų asociacijos?

Paskutinį kartą atnaujinta: 10 birželio, 2024