vasario 06 2024 0Comment

Pradedamas naujas projekto “Preakceleravimo, inkubavimo ir mentorystės programa, skatinanti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir plėtrą Pakruojo rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas

Projekto pareiškėjas – Pakruojo verslo informacijos centras

Projekto partneris – Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Projekto pavadinimas „Preakceleravimo, inkubavimo ir mentorystės programa, skatinanti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir plėtrą Pakruojo rajono savivaldybėje“

Projekto tinkamos finansuoti išlaidos – 312.539,10 Eur.

Prašoma finansavimo suma – 265.658,23 Eur

Finansavimo intensyvumas – 85,00 proc.

Projekto esmė – skatinti verslumą, Pakruojo rajono socialinę – ekonominę plėtrą, padedant besikuriančioms įmonėms bei stiprinant veikiančių įmonių konkurencines galias, vykdant mentorystės ir preakseleravimo programas, SVV inkubavimą ir plėtrą, teikiant konsultavimo paslaugas bei suteikiant darbui reikalingą erdvę.

Tikslinė grupė – labai mažos, mažos, vidutinės įmonės ir  verslininkai

Projekto trukmė – 36 mėn.

PRANEŠIMAS

Norime pasidžiaugti, kad Pakruojo verslo informacijos centro ir  partnerio  Pakruojo rajono savivaldybės administracijos teikta paraiška projektui „Preakceleravimo, inkubavimo ir mentorystės programa, skatinanti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir plėtrą Pakruojo rajono savivaldybėje“ Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos buvo įvertinta teigiamai.

 Projekto tikslas – skatinti verslumą, Pakruojo rajono socialinę – ekonominę plėtrą, padedant besikuriančioms įmonėms bei stiprinant veikiančių įmonių konkurencines galias, vykdant mentorystės ir preakseleravimo programas, SVV inkubavimą ir plėtrą, teikiant konsultavimo paslaugas bei suteikiant darbui reikalingą erdvę. Tikslinė grupė – labai mažos, mažos, vidutinės įmonės ir  verslininkai. Projekto trukmė – 36 mėn. Bendra projekto vertė – 312.539,10 Eur. Prašoma finansavimo suma – 265.658,23 Eur. Numatomas finansavimo intensyvumas – 85,00 proc.

Tikime, kad šis projektas padės besikuriantiems verslams Pakruojo rajone, įkvėps naujų idėjų, prisidės prie aukštų verslų veiklos rezultatų, kurie prisidės ir  prie viso rajono ekonomikos gerinimo.

Pranešimą parengė Pakruojo verslo informacijos centras